Monthly Archive: August 2017

Parting words of Shivaji Maharaj

Parting words of Shivaji Maharaj (source: @kal_chiron) — आम्ही जातो, आमचा काल झाला. तूम्ही सप्तसिंधू यवनांच्या हातून मूक्त करा. काशीचा श्री विश्वेश्वर सोडवा, बारा जोतिर्लिंग या यवनांच्या हातून मूक्त करा, हिंदवी स्वराज्यात आणा. चूकूर...