Tuesday, September 28, 2021
Home > Islamic invasions > Picture Of Mosque On Somnath Temple Ruins Taken In 1869 By Sykes (British Library)

Picture Of Mosque On Somnath Temple Ruins Taken In 1869 By Sykes (British Library)

Source: – TIinExile / Twitter.

One thought on “Picture Of Mosque On Somnath Temple Ruins Taken In 1869 By Sykes (British Library)

  1. सोमनाथ मंदिर शिवाय तिथं अजून एक मशीद बांधली होती . तिचे अस्तित्व आहे काय ?
    … आणि ज्या हिंदूंना बाटवल …त्यांना ब्राम्हणांनी परत हिंदू धर्मात घेतलं नाही .
    इतकंच काय जे ब्राम्हण बा ट वले .ते पण मुसलमानच राहिले .
    … त्या मूळे …हे अर्धवट हिंदू मुस्लिम काम राहील असेल का ?

Leave a Reply

%d bloggers like this:

Sarayu trust is now on Telegram.
#SangamTalks Updates, Videos and more.