செவ்வாய்க்கிழமை, செப்டம்பர் 28, 2021
Home > உங்களுக்குத் தெரியுமா > ஏறக்குறைய அனைத்து ஆபிரிக்க நாடுகளின் எல்லைகளும் ஆப்பிரிக்க மக்களின் ஒப்புதல் அல்லது பங்கேற்பு இல்லாமல் ஐரோப்பியர்களால் தீர்மானிக்கப்பட்டது

ஏறக்குறைய அனைத்து ஆபிரிக்க நாடுகளின் எல்லைகளும் ஆப்பிரிக்க மக்களின் ஒப்புதல் அல்லது பங்கேற்பு இல்லாமல் ஐரோப்பியர்களால் தீர்மானிக்கப்பட்டது

Translation credits: Priya Darshini C N

ஆப்பிரிக்காவையும் மத்திய கிழக்கையும் கொஞ்சம் பார்ப்போம். கி.பி 1500 இல் ஆப்பிரிக்காவைப் பார்த்தால், சில சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்தன, ஆனால்  மிகக் குறைவான அரசியல் எல்லைகள் மட்டுமே தற்போதைய எல்லைகளுடன் பொருந்துகின்றன. ஒரு சிறிய கானா அல்லது ஒன்று அல்லது இரண்டு நாடுகள் மட்டுமே பொருந்துகின்றன. ஆப்பிரிக்காவின் மீதமுள்ள வரைபடம் மாறிவிட்டது. அது எவ்வாறு பெர்லின் மாநாட்டைப் பற்றி உங்களில் எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கிறீர்கள்? 1, 2 சரி. எனவே, ஆப்பிரிக்காவின் துருவல் நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆப்பிரிக்காவிற்கு துருவல் என்றால் என்ன? ஐரோப்பிய நாடுகள் காலனித்துவமயமாக்கலில் ஈடுபட்டன, எனவே அவர்கள் ஆப்பிரிக்காவைத் துரத்த முடிவு செய்தனர். எத்தியோப்பியா மற்றும் லைபீரியாவைத் தவிர, அனைத்து ஆபிரிக்க நாடுகளின் எல்லையும் ஐரோப்பாவில் 1885 முதல் 1899 வரை ஐரோப்பாவில் தீர்மானிக்கப்பட்டது. முழு ஆப்பிரிக்க வரைபடமும் ஐரோப்பிய சக்திகளுக்கு இடையில் துண்டாக்கப்பட்டன. 13 ஐரோப்பிய நாடுகள்; அமெரிக்காவும் ஒட்டோமான் பேரரசும் ஒன்றுகூடி, சுவரில் ஒரு வரைபடத்தை வைத்து, இந்த படம் , இதில்  நீங்கள் இதை எடுக்க முடிவு செய்தீர்கள், இதை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று முடிவெடுத்தன.

பல முறை ஆட்சியாளரைப் பயன்படுத்தி இது போன்ற நேர் கோட்டை வரைந்து, இந்த பக்கத்தை உங்களுக்கு, அந்தப் பக்கம் எனக்கு என்றனர். எந்தக்  கவலையும் இல்லை, உள்ளூர் மரபுகள் பற்றிய விழிப்புணர்வும் இல்லை. உள்ளூர் பழங்குடியினரைப் பற்றியோ, அதற்கான இனக்குழுக்கள் பற்றியோ எந்தக் கவலையும் இல்லை. ஆப்பிரிக்காவின் வடிவம் எப்படி இருக்கும் என்று இந்த மக்கள் முடிவு செய்தனர். ஆபிரிக்காவில் இப்போது கூட அந்த மோதல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன, ஏனெனில் இவை பொருத்தக்கேடான எல்லைகள் மற்றும் அவை இயற்கை வேர்களிலிருந்து வெட்டப்பட்டுள்ளன.

ருவாண்டாவில் இருப்பது போன்ற ஒரு விஷயம் பார்க்கத்தக்கது. அவர்கள் செய்தது என்னவென்றால், முதலில், குடியேற்றம் என்பது பலத்தினால் நடைபெறுகிறது, இரண்டாவது குடியேற்றம் புத்தியில் இருந்தது, இரண்டாவது காலனித்துவத்தில் உங்களுக்கு புதிய அடையாளம் வழங்கப்பட்டது. உங்கள் வரலாறு எழுதப்பட்டது. ருவாண்டாவில், ஹுட்டு மற்றும் துட்சுவின் அடையாளமும் எழுதப்பட்டது. அவை போரிடும் பிரிவுகளாக உருவாக்கப்பட்டன, பழைய காலங்களில் அவற்றின் எல்லைகள் இணக்கமாக இருந்தன. அதிக நிலையான திருமணங்கள் இல்லை, பரிமாற்றம் எல்லாம் அவர்களுக்கு இடையே இருந்தது, முன்பு. ஆனால் அவர்கள் எதிரி வரலாற்றை எழுதியபோது, இதன் விளைவாக, ருவாண்டாவில் ஒரு பெரிய இனப்படுகொலை நடந்தது. இதில் ஹுட்டு மற்றும் துட்சஸ் இரத்தத்திற்காக சண்டையிட்டுக்கொண்டனர்.


Leave a Reply

%d bloggers like this:

Sarayu trust is now on Telegram.
#SangamTalks Updates, Videos and more.