ஞாயிற்றுக்கிழமை, செப்டம்பர் 19, 2021
Home > வரலாறு > புராதனவரலாறு > கடல் தொல்லியல் வழி துவாரகையை அறிதல்

கடல் தொல்லியல் வழி துவாரகையை அறிதல்

Translation credits: Priya Darshini C N

மீண்டும் இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளரைக் கொண்டிருந்தோம். அவர் பேராசிரியர் எஸ்.ஆர்.ராவ். அவர் ஒரு நில தொல்பொருள் ஆய்வாளர் மட்டுமல்ல, அவர் இந்தியாவில் கடல் தொல்பொருளை அறிமுகப்படுத்தியதில் முன்னோடி ஆவார். நமது புராணங்களின் நிலை என்ன, அது எவ்வளவு தூரம் சரியானது என அவர் அறிய விரும்பினார்.

பேராசிரியர் பிபி லால் இங்கே வேலையைச் செய்து கொண்டிருந்தார், அப்பொழுது இவர் நமது புராண துவாரகையின் நிலை என்ன என்பதை கண்டறிய விரும்பினார். பேராசிரியர் சங்கல்யா போன்ற பல தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள், நிலப்பரப்பில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்தனர், அகழ்வாராய்ச்சிக்குப் பிறகு அந்த இடத்தின் பழமை கிமு 1 ஆம் நூற்றாண்டு வரை மட்டுமே சென்றது. இது ஒரு பிரச்சினையாக இருந்தது, ஏனெனில் பேராசிரியர் லால் அதை கிமு 1000 க்கு தேதியிட்டார், அது கிட்டத்தட்ட சமகாலமானது, ஆனால் பேராசிரியர் சங்கல்யாவின் தேதியிட்டிருந்ததோ  கிமு 100 மட்டுமே. எனவே  கிட்டத்தட்ட 1000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான இடைவெளி இருந்தது, பின்னர் பேராசிரியர் எஸ்.ஆர்.ராவ் , “இல்லை, நாம் நேரடியாக கடலில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்ய வேண்டும்” என்று கூறினார். அந்த நேரத்தில்  இந்தியாவில் கடல் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் யாரும் இல்லை. எனவே அவர் பயிற்சியளிக்க வேண்டியிருந்தது, ஏனென்றால் இஸ்ரேலில் அது இருந்தது, அமெரிக்காவில், அது இருந்தது, மற்றும் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் மிகவும் தேர்ச்சிப்பெற்று முன்னால் இருந்தனர்.

எனவே அவர் கோவாவின் கடல்சார் துறையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தார், இந்த மக்கள் நிபுணத்துவம் பெற வேண்டியிருந்தது. பின்னர் அவர் துவாரகையில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்தார். இறுதியாக, கிமு 1200 க்கு மீண்டும் செல்லும் ஒரு நகரத்தை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. அவர் கிட்டத்தட்ட அது சமகாலத்தது  என்பதை அவர் நிரூபிக்க முடிந்தது, ஏனென்றால் அத்துடன்  தொடர்புடைய பல விஷயங்கள் அவருக்கு கிடைத்தன. பேராசிரியர் அலோக் திரிபாதியும் நானும் அவருடன் அந்த வேலைக்குச் சென்றிருந்தோம், அது பல்வேறு இடங்களில் ஒரு வகையான பயிற்சியாக இருந்தது.

ஒரு தொல்பொருள் ஆய்வாளராக, அவர் கடலுள் செல்ல வேண்டும், ஏனென்றால் அவர் ஆதாரங்களைப் பார்க்க வேண்டும், அதை அவர் தனது கையால் உணர வேண்டும், இல்லையெனில், இலக்கியத்தில் உள்ள விளக்கத்தால், அவர் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை. எனவே, இந்த ஒரு பேராசிரியர் எஸ்.ஆர்.ராவ் ஒரு குழுவைக் கொண்டிருந்தார், அவர்கள் கோவாவின் கடல்சார் துறை வழங்கிய சில தரவுகளின் அடிப்படையில் கடலுக்குள் சென்றனர். 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்தக்  கடல் நிச்சயமாக மிகவும் உள்ளே இருந்தது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். அந்த நேரத்தில் நகரம் இருந்தது, அது உள்ளே மிகவும் இருந்தது. அது 30 மீட்டர் ஆழத்தில் இருந்தது, அவர் 30 மீட்டர் ஆழத்தில் மூழ்க எங்கள் டைவர்ஸைக் கொண்டிருந்தார், பின்னர் அவர்களால் கிட்டத்தட்ட 2 கிலோமீட்டர் x 4 கிலோமீட்டர் அளவில் உள்ள ஒரு நகரத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது.  இந்த வகையான முத்திரை இவை மெசொப்பொத்தேமியன் முத்திரைகள், இந்த மெசொப்பொத்தேமியன் முத்திரை அதை துவாரகாவிலிருந்து தோண்ட முடிந்தது.


Leave a Reply

%d bloggers like this:

Sarayu trust is now on Telegram.
#SangamTalks Updates, Videos and more.