செவ்வாய்க்கிழமை, செப்டம்பர் 28, 2021
Home > வரலாறு > புராதனவரலாறு > தற்போதைய கிரேக்க நாடு ஏன் பண்டைய கிரேக்கத்தின் நாகரிக தொடர்ச்சி இல்லை?

தற்போதைய கிரேக்க நாடு ஏன் பண்டைய கிரேக்கத்தின் நாகரிக தொடர்ச்சி இல்லை?

Translation credits: Priya Darshini C N

கி.பி 1900 இல் கிரேக்க நாடு இறுதியாக வெளிப்பட்டது. பண்டைய நாகரிகங்களை நாம் நினைவு கூர்ந்தால், கிரேக்கம், எகிப்து தான் நினைவுக்கு வருகிறது, ஆனால் கிரேக்கத்தின் நிலையை நீங்கள் கண்டால், அது முதலில் ரோமானியர்களால் கைப்பற்றப்பட்டது. இதன் காரணமாக கிரீஸ் கிறிஸ்தவமயமாக்கப்பட்டு அதன் மரபுகளை இழந்தது. அனைத்து கிரேக்க கடவுள்கள், ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்களுக்கு பணம் செலுத்துவதால் தடைசெய்யப்பட்டது, அந்த விளையாட்டுகளில் அவர்கள் நிறைய சலுகைகளை வழங்கினர், இதன் காரணமாக கிறிஸ்தவ பேரரசர் தடை செய்ய உத்தரவிட்டார். கோயில்கள் அழிக்கப்பட்டன, மரபுகளை இழந்தன,  இறுதியாக, கிரேக்கம் கிறிஸ்தவமயமாக்கப்பட்டது.

எனவே நாகரிக தொடர்ச்சியாக கிரேக்கம் என்று சொல்ல முடியாது. கிரேக்கம் ஏன் மீண்டும் தோன்றியது? ஏனென்றால் ஐரோப்பா 1800 களில் கிரேக்க உரையை மீண்டும் கண்டெடுத்து, இதனால் அவர்கள் கிரேக்க உரையை அரபு மூலம் பெற முடியும். எனவே, அவர்கள் கிரேக்க நாகரிகத்தை மீண்டும் ஸ்தாபிக்க முடிவு செய்தனர், இதனால் அவர்கள் கிரேக்க நாகரிகத்தை அழித்திருந்தாலும், தங்கள் கிரேக்க தோற்றத்தை அவர்கள் உரிமை கோர முடியும். சி கே ராஜுவின் ஒரு சுவாரஸ்யமான படைப்பு உள்ளது. இந்தியாவிலிருந்தும்  அரேபியாவிலிருந்தும் அவர்கள் பெற்ற பல அறிவு கிரேக்க மொழியிலிருந்து இறையியல் ரீதியாகவும் இன ரீதியாகவும் அதை சரிசெய்ய கிரேக்க மொழியில் காரணம் என்று அவர் சொன்னதை நீங்கள் படிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, யூக்லிட் பெயர், நீங்கள் வடிவவியலில் கேட்டிருப்பீர்கள். யூக்லிட் என்ற நபர் இதுவரை இருந்ததற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. எனவே அவர்கள் ஏன் யூக்லிட்டை உருவாக்கினார்கள்? இது உண்மையில் எகிப்திய கோட்பாடு, இது போட்டி கோட்பாடு.

அவர்கள் கிரேக்க நாகரிகத்தை ஜீரணித்ததால், கிரேக்க முத்திரையை வைத்திருப்பது மதிப்புக்குரியதாக இருந்தது.  கணிதமே மாறிவிட்டது. சி கே ராஜு மிகச் சிறந்த பணிகளைச் செய்துள்ளார். கணிதம் தூய்மையாகிறது என்று அவர் சொன்னதை நிச்சயமாகப் படியுங்கள், அதாவது கணிதத்தில் அனுபவ ரீதியாக எதையும் நிரூபிக்க முடியாது. பிளம்ப் கோட்டைப் பயன்படுத்துவதால் இது நேர்கோணம் என்றும் இது கொள்கை என்றும் சொல்ல முடியாது. தூய்மையானது, ஏனெனில் அது உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆழ்நிலை கடவுளிடமிருந்து வருகிறது, எனவே அது சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். பல்வேறு விவாதங்கள் நிகழ்ந்தன, பின்னர் அவர்கள் அதை இறையியல் ஆக்கினர். கிரேக்க தேசியவாத இயக்கம் ஐரோப்பாவின் பிற பகுதிகளில் தொடங்கியதால் கிரீஸ் மீண்டும் தோன்றியது. சில மாணவர்கள் கிரேக்கத்தைப் பற்றி அறிந்ததும் அங்கு சென்றிருந்தனர். பழைய கிரேக்கத்துடன் தொடர்ச்சியாக இல்லாத கிரேக்கத்தை மீண்டும் நிறுவ அவர்கள் முடிவு செய்தனர்.


Leave a Reply

%d bloggers like this:

Sarayu trust is now on Telegram.
#SangamTalks Updates, Videos and more.